یک id ( شماره شناسایی ) منحصر به فردی را برای هر کاربر بر می گرداند . این ای دی منحصر بفرد توسط سرور مشخص می شود

 

روش استفاده :

 

 Session.SessionID

 

مثال :

 

 

<%
Response.Write(Session.SessionID)
%>

Output:

772766038