ویژگی  CodePage مجموعه کاراکتری را مشخص می کند  که زمان نمایش محتوای دینامیک استفاده خواهد شد . 

 

 

مثالی از برخی صفحات کد :

  • 1252 - American English and most European languages
  • 932 - Japanese Kanji

 

روش استفاده :

 

Session.CodePage(=Codepage)

 

پارامترها :

codepage :

صفحه کد ( مجموعه کاراکتر ) را برای سیستمی که موتور اسکریپت روی ان اجرا می شود مشخص می کند

 

 

 

مثال :

 

 

<%
Response.Write(Session.CodePage)
%>

Output:

1252