گروهی از فایلهای asp که برای رسیدن به هدف مشترک با هم کار میکنند را شی Application  در زبان asp گویند 
 شی Application  برای ارتباط برقرار کردن بین این فایلها به هم بکار می رود
 شی Application  برای ذخیره و بازیابی مقدار درون متغیرها در هر صفحه از این Application  بکار می رود ( مثل کاری که شی session انجام می دهد )با این تفاوت که تمام کاربران یک شی Application  را به اشتراک می گذارند . در حالیکه در session هر کاربر یک شی session خودش را دارد .

 شی Application  اطلاعاتی را نگه می دارد که توسط بسیاری از صفحات در این Application  استفاده خواهد شد . ( مانند اطلاعات اتصال به یک بانک اطلاعاتی )

این اطلاعات را می توان در هر صفحه از این Application  مورد دستیابی و استفاده قرار داد . این اطلاعات را می توان در هر جایی هم تغییر داد . و تغییرات در تمام صفحات دیگر Application  منعکس خواهد شد .

 در ادامه مجموعه ها ، متدها و رویدادهای شی Application  ذکر شده است :
 
 مجموعه ها

 

مجموعهتوضیحات
Contents

شامل تمام عناصری است که از طریق دستورات اسکریپت به   application اضافه شده است

StaticObjects

شامل تمام اشیایی است که توسط تگ object زبان html  به  application اضافه شده است

 

 متدها

 

متدتوضیحات
Contents.Remove

یک عنصری را از مجموعه Contents  حذف می کند

 

Contents.RemoveAll()

تمام عناصر را از مجموعه Contents  حذف می کند

Lock

از ویرایش شدن متغیرها در شی Application  توسط کاربران دیگر جلوگیری می کند

Unlock

کاربران دیگر را برای ویرایش متغیرهای شی Application  قادر می سازد . ( بعد از اینکه با متد lock قفل شد )

 

 

 

رویدادها :

 

رویدادتوضیحات
Application_OnEnd

این رویداد زمانیکه تمام Session ها منقضی شد و application  به پایان رسید روی می دهد

Application_OnStart

قبل از ایجاد اولین session روی می هد . ( زمانیکه اولین ارجاع به شی Application  اتفاق می افتد )