شما با تگ A اشنا هستید

این تگ برای مشخص کردن ادرس صفحه مقصد پیوند بکار می رود

حالا می توانیم متغیرها و مقادیرشان را هم به صفحه مقصد ارسال کنیم

 

برای این کار باید بعد از ادرس صفحه مقصد علامت سوال بگذاریم و لیست متغیرها و مقادیرشان را بعد از این علامت بنویسیم

 و تمام عبارت ادرس صفحه مقصد و متغیرها و مقادیرشان را در یک جفت کوتیشن قرار دهیم

 

مثل مثال زیر :

 

 

 

<a href= "test.asp?txt=this is a query string test">

              Link with a query string

</a>

مجموعه QueryString برای بازیابی کردن مقادیر متغیر در رشته ای که در زمان مشخص کردن ادرس صفحه مقصد به ان ادرس ضمیمه می کنیم استفاده می شود 
دستور بالا متغیر txt را که دارای مقدار "this is a query string test" است به صفحه مقصد پیوند می فرستد
 روش های دیگری هم برای ارسال متغیر و مقدارش به صفحه دیگر وجود دارد یکی استفاده از فرم هاست و دیگری نوشتن متغیرها و مقدارشان بعد از نام صفحه مورد نظر در نوار ادرس است
 
 نکته :
از QueryString برای ارسال متغیرها و مقدار هایشان که با هم حجمی بیشتر از 100 کیلو بایت دارند نمی توان استفاده کرد
 
 روش استفاده از دستور QueryString  :

 

Request.QueryString(variable)[(index)|.Count]
 
آشنایی با پارامترها :

 variable :

  • استفاده ازاین پارامتر اجباری است - نام متغیرهایی که می خواهیم به صفحه مقصد پیوند فرستاده شوند را مشخص می کند

 index :

  • استفاده از این پارامتر اختیاری است - یکی از چندین مقدار متغیر را مشخص می کند - که از عدد یک شروع شده تا تعداد مقادیر را به خود می گیرد یعنی از یک تا Request.QueryString(variable).Count
 
 مثال 1 :
 استفاده از حلقه برای خواندن مقدار متغیرهایی که اسم همه انها n  است

فرض کنید با توجه به ادرس پیوند و متغیرها و مقادیرشان که مشخص کرده بودیم عبارت زیر به صفحه مقصد که مثلا names.asp است ارسال می شود :

 

http://www.w3schools.com/test/names.asp?n=John&n=Susan
 همانطور که از دستور بالا مشخص است ما دو متغیر به نام مشابه n داریم و مقدارشان با هم مختلف است
 حالا صفحه names.asp دارای دستورات زیر می باشد :

 

<%


for i=1 to Request.QueryString("n").Count


  Response.Write(Request.QueryString("n")(i) & "<br>")


next


%>

 
 فایل names.asp خروجی زیر را نمایش خواهد داد :

 

John
Susan

 
 مثال 2 :

 ممکن است رشته زیر ارسال شده باشد :

 

http://www.w3schools.com/test/names.asp?name=John&age=30
 عبارتی که در QUERY_STRING قرار خواهد گرفت بصورت زیر خواهد شد :

 

name=John&age=30
 
 حالا ما می توانیم از انچه در QUERY_STRING است بصورت زیر استفاده کنیم :

 

Hi, <%=Request.QueryString("name")%>. 


Your age is <%= Request.QueryString("age")%>.

 خط اول دریافت و نمایش مقدار متغیر name ارسال شده از صفحه مبدا

خط دوم : دریافت و نمایش مقدار متغیر age ارسال شده از صفحه مبدا

 
 خروجی دستور بالا بصورت زیر است :

 

Hi, John. Your age is 30.
 
 اگر مانند مثال زیر ، در دستور Request.QueryString مشخص نکنید که مقدار کدام متغیر را می خواهید نمایش دهید ،

 

Query string is: <%=Request.QueryString%> 
 
 انگاه ، خروجی بصورت زیر خواهد شد :

 

Query string is: name=John&age=30