PICS چیست ؟

سیستم ای است که محتوای وب سایت شما را رتبه گذاری می کند

این کلمه سرنام کلمات Platform for Internet Content Selection است

البته منظور از رتبه ،رتبه در بین سایت های دیگر نیست بلکه محتوای وب سایت شما در چه حدی است . دنباله مطلب را بخوانید تا کاملا متوجه شوید

 مثال :

 

PICS-1.1 "http://www.rsac.org/ratingsv01.html" by "your@name.com" for "http://www.somesite.com" on "2002.10.05T02:15-0800" r (n 0 s 0 v 0 l 0)

 توضیح پارامترها :

 

  • PICS-1.1

نسخه PICS مورد استفاده را مشخص می کند

 

  • "http://www.rsac.org/ratingsv01.html"

ادرس سازما ن رتبه بندی

 

  • "your@name.com"

نویسنده label

 

  • "http://www.somesite.com"

ادرس وب سایت یا سندی که رتبه گذاری می شود

 

  •  "2002.10.05T02:15-0800"

تاریخ انقضا

 

  • r (n 0 s 0 v 0 l 0)

رتبه محتوای سایت

 

 یکی از معروفترین سیستم های رتبه گذاری RSACi است

این کلمه سرنام کلمات Recreational Software Advisory Council on the Internet است

 سیستم رتبه گذاری RSACi از 4 طبقه رتبه بندی استفاده می کنند : خشونت ، برهنگی ، جنسی ، زبان
 شماره صفر تا چهار به هر طبقه اختصاص داده می شود
صفر  یعنی اینکه ان صفحه هیچ اثری از ان مورد در محتوای سایت نیست و چهار یعنی بالاترین سطخ تخریب ان طبقه در ان صفحه وب وجود دارد
 جدول زیر مقادیر را مشخص می کند :

 

سطح

رتبه

خشونت

رتبه

برهنگی

رتبه

جنسی

رتبه

زبان

0 هیچ اثری از خشونت در مطالب سایت نیست هیچ اثری از برهنگی در مطالب سایت نیست هیچ اثری از مطالب جنسی در مطالب سایت نیست  زبان گفتاری سایت خوب است
1 مطالبی در باره خشونت علیه انسان دارد لباسهای باز در مظالب سایت دیده می شود مطلب در باره بوسیدن های احساسی دارد  درشت گویی بسیار کمی دارد
2 مطالبی درباره تخریب موضوعات واقعی دارد برهنگی جزئی دارد لمس لباسهای جنسی دارد در حد متوسط ناسزاگوئی و درشت گویی دارد
3 مطالبی در باره خشونت پرخاشگرایانه یا مرگ افراد را در بر دارد مطالبی در باره برهنگی جنسی دارد مطالبی درباره رفتارهای غیر صریح جنسی دارد  درصد درشت گویی و ناسزاگویی در مطالب سایت  بالا است
4 مطالبی  در باره هتک ناموس و شرارت و خشونت های بلا عوض دارد برهنگی های جنسی شدید و از نوع تحریک کننده دارد مطالبی در باره جنایات جنسی یا رفتارهای صریح جنسی دارد  فحش و ناسزا و چرت و پرت گوئیهای عامیانه و از روی خامی و ناپختگی در مطالب سایت بسیار بسیار فراوان است
 

 دو راه برای بدست اوردن رتبه سایت خود داریم :

  • یا می توانیم سایتمان را خودمان رتبه بندی کنیم
  • یا از سایت هایی که ابزارهای رتبه بندی مطالب سایت را در اختیار افراد می گذارند مثل RSACi استفاده کنیم

 

 تمام انها از شما می خواهند که به سوالاتی پاسخ گوئید :
 بعد از پر کردن سوالات ، شما یک label ای را برای سایت خود دریافت خواهید کرد

نسخه  IE3 به بعد و NETSCAPE 4.5 به بعد ، ابزارهایی برای رتبه بندی محتوای سایت دارند

 

 در IE5 ، شما می توانید با انتخاب کردن TOOLS و بعد INTERNET OPTION و بعد انتخاب زبانه CONTENT و کلیک روی ENABLE رتبه بندی سایت را مشخص کنید

هرگاه رتبه به بالاتر از سطح تعریف شده رسید ان سایت را بلوکه خواهد کرد

 و اما در NETSCAPE 4.7 با انتخاب کردن HELP و NETWATCH می توانید این کار را انجام دهید
 می توانیم از تگ های HTML که نام انها META است یا از ویژگی PICS شی RESPONSE برای رتبه سایتمان به سایتمان استفاده کنیم
 
 روش استفاده :

 

response.PICS(picslabel)
 اشنایی با پارامترها :

 

picslabel : یک PICS lable ای که به درستی فرمت بندی شده است

 
 مثال :
 برای یک فایل asp که در بردارد   : 

 نکته :

از انجا که PICS labels شامل کوتیشن است باید به جای کوتیشن عبارت زیر را قرار داد :

& chr(34) &

 

 

<%
Response.PICS("(PICS-1.1 " & chr(34) & " http://www.rsac.org/ratingv01.html " & chr(34) & "by " & chr(34) & "your@name.com" & chr(34) &" for " & chr(34) & "http://www.somesite.com" & chr(34) &" on " & chr(34) & "2002.10.05T02:15-0800" & chr(34) &" r (n 2 s 0 v 1 l 2))")%>

 
دستور بالا  برای اضافه کردن رشته زیر به هدر بکار رفته  است

 

PICS-label:(PICS-1.1 <http://www.rsac.org/ratingv01.html>
by "your@name.com"
for "http://www.somesite.com"
on "2002.10.05T02:15-0800"
r (n 2 s 0 v 1 l 2))