هر صفحه وب در مرورگر دارای طول عمری است

که با سپری شدن ان باید دوباره صفحه رفرش شود یعنی دوباره از سرور گرفته شود

اما می توان تنظیم کرد که چند دقیقه صفحه در مرورگر کاربر بصورت موقت ذخیره یا catch شود

اگر کاربر صفحه وب را بسته اما هنوز زمان انقضای صفحه تمام نشده است دوباره صفحه را بخواهد این صفحه مجددا از سرور گرفته نمی شود بلکه نسخه catch شده ا ن به وی نشان داده می شود

 این ویژگی مشخص می کند صفحه وب چند دقیقه قبل از رسیدن زمان انقضایش ، در مرورگر کاربر  catch باشد

 
روش استفاده از این ویژگی :

 

response.Expires[=number]
اشنایی با  پارامتر ها  :

 number :

زمان بر حسب دقیقه قبل از انقضای طول عمر  صفحه وب در مرورگر کاربر

 
 مثالها :

مثال 1 :

 دستور زیر نشان می دهد که صفحه وب اصلا در مرورگر کاربر catch نشود

 

<%response.Expires=-1%>
 

 مثال 2:

دستور زیر باعث می شود صفحه بعد از 1440 دقیقه یعنی 24 ساعت از مرورگر کاربر  منقضی شود

 

<%response.Expires=1440%>