در یک برنامه می توان هم تگ html نوشت و هم تگ جاوا اسکریپ و دستوراتش و هم دستوارت وی بی اسکریپت
ولی حتی اگر یک دستور asp در برنامه تان باشد باید برنامه را با پسوند asp ذخیره کنید
دستورات asp را بین دو علامت زیر می گذاریم

 

<%

.......

%>

دستورات Asp می تواند شامل متغیرها ، زیر برنامه ها ، دستورات متنوع باشد
 

مثال :

دستور response.write

از این دستور برای ارسال متن دلخواه به مرورگر کاربر استفاده می شود

 

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<%
response.write("Hello World!")
%>

</body>
</html>

 
 مشاهده و اجرای برنامه کامل
 
 البته راه میانبری هم وجود دارد که می توان بجای دستور response.write استفاده کرد

 و ان استفاده از علامت مساوی است

برنامه زیر عبارت را به مرورگر می فرستد

 

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<%
="Hello World!"
%>

</body>
</html>

 مشاهده و اجرای برنامه کامل
 
استفاده از vbscript در asp

 شما می توانید از چندین زبان اسکریپت نویسی به طور همزمان در یک برنامه Asp استفاده کنید

اما زبان اسکریپت نویسی پیش فرض vbscript است که تولید شده توسط مایکروسافت است

 مثال :

 

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<%
response.write("Hello World!")
%>
</body>
</html>

 
 دستورات بالا عبارت Hello World! را در بدنه برنامه وب می نویسد
 
استفاده از javascript در asp
 اگر می خواهید از دستورات جاوا اسکریپت در برنامه Asp استفاده کنید و انرا زبان پیش فرض اسکریپت نویسی قرار دهید باید در خط اول برنامه انرا مشخص نمائید
 مثال

 

<%@ language="javascript"%>


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<%
Response.Write("Hello World!")
%>
</body>
</html>

 

 نکته :

دستورات جاوا اسکریپت به حروف کوچک و بزرگ حساس اند

بنابراین وقتی زبان اسکریپت نویسی پیشفرض را جاوا می کنید باید حروف کوچک و بزرگ را در زبان  asp را رعایت کنید

 
سایر زبانهای اسکریپت نویسی

 Asp قابلیت پشتیبانی از vbscript و jscript ( جاوا اسکریپت تولید شده توسط مایکروسافت ) را دارد

اما اگر می خواهید از سایر زبانهای اسکریپت نویسی مثل perl , rexx یا Python استفاده کنید باید موتور این اسکریپت ها را در وب سرور خود نصب نمائید