بیشتر مرورگرهای پیشرفته از مدل xml dom پشتیبانی می کنند یعنی دستورات dom را می فهمند

اما اختلاف بسیار جزئی نیز وجدود دارد :

  • روش برخورد با جای خالی و خط جدید
 
معمولا بین node های سند xml  کاراکترهای جای خالی و یا خط جدید وجود دارد
و این دو مورد معمولا وقتی پدیدار می شوند که ما فایل xml را توسط یک ویراستار ساده مثل notepad ایجاد کرده باشیم
مثال

دستورات زیر را در یک notepad ایجاد کرده ایم که شامل یک

CR/LF

به معنای کاراکتر خط جدید است که بین هر خط قرار دارد

و یک جای خالی که جلوی هر node فرزند قرار گرفته است

 

 اینترنت اکسپلورر فضای خالی را در نظر نمی گیرد و همینطور فکر نمی کند که کاراکتر برو به خط بعدی یک node است

در حالیکه سایر مرورگرها این تصور را دارند

مثال

 قطعه کد زیر مشخص می کند که  در تگ ریشه در فایل books.xml چند تا node فرزند قرار  دارد  ( توجه کنید فرزندان مستقیم ریشه را می دهد دیگر تعداد نوه هایش را نمی دهد )

 

xmlDoc=loadXMLDoc("books.xml");

x=xmlDoc.documentElement.childNodes;
document.write("Number of child nodes: " + x.length);

 مشاهده و اجرای برنامه کامل
 

 نتیجه را اگر در مرورگر IE مشاهده نمائید عدد 4را خواهید دید

اما

در سایر مرورگرها عدد 9 را خواهید دید