مثال های زیر روی فایل book.xml کار می کنند
مشاهده فایل book.xml
 
  • عبارت زیر باعث انتخاب تمام node هایی می شود که ایم انها titile است

 

/bookstore/book/title
 
 
  •  عبارت زیر باعث انتخاب شدن node با نام titile از  اولین node به نام book می شود به شرطی که این book دورن bookstore باشد

 

/bookstore/book[1]/title

 

 مشاهده و اجرای برنامه کامل
 
 در این دستور مشکلی وجود دارد
 نتیجه اجرای دستو ربالا در مرورگرهای IE و سایر مرورگرها متفاوت خواهد بود
 در IE5 و قبل از ان اندیس صفر اولین اندیس در شماره گذاری NODE ها در نظر گرفته شده است
 اما بر طبق استاندار W3 این اندیس باید از یک شروع شو د
 برای حل این مشکل شما باید ، مقدار SelectionLanguage  را برابر XPATHVHV  قرار دهید :

 

xml.setProperty("SelectionLanguage","XPath");
xml.selectNodes("/bookstore/book[1]/title");

 

 
 مشاهده و اجرای برنامه کامل
 
  •  انتخاب کردن متن تمام node هایی که اسم انها  prices است

 

/bookstore/book/price/text()
 
 مشاهده و اجرای برنامه کامل
 
 
  •  مثال زیر تمام node های price  درون تگ های book را انتخاب می کند و لی کدام تگ های book ؟ تگ های book ای  که مقدار تگ price شان بیشتر از 35 است

 

/bookstore/book[price>35]/price
 شرط را درون براکت جلوی book می نویسیم
مشاهده و اجرای برنامه کامل
 
  •  انتخاب کردن تگ های titile از دورن تگ های book ای که مقدار تگ price انها بیشتر از 35 است :

 

/bookstore/book[price>35]/title
 
 مشاهده و اجرای برنامه کامل
 
 خب حالا وقتش رسیده که به سراغ آموزش XSLT بروید