حالا وقتش رسیده که شما یاد بگیرید

 

چطور می توانیم فقط اطلاعات خاصی را در خروجی ببنییم

 

مثلا فقط اطلاعات دانش آموزی که اسم ان علی است

 

برای این کار باید از دو فایل یکی xml و دیگری html استفاده کنیم

 

شما می توانید این بحث را

ابتدا در قسمت

XPATH

و سپس  در قسمت

XSLT

و سپس در قسمت

AJAX

پیگیری نمائید

و دانش خود را در زمینه XML تقریبا تکمیل کنید