بعد از اینکه دستورات تابع loadXMLDoc را نوشتیم حالا باید انرا برای اجرا شدن فراخوانی کنیم 
 دستور فراخواتی یک تابع از جنس جاوا اسکریپت باید با دستور جاوا اسکریپت و درون تگ script نوشته شود
 ما تابع loadXMLDoc  را صدا می زنیم و نام فایلی که می خواهیم به ان متصل شویم برای پارامتر dname ان ارسال می کنیم
 دستور بصورت زیر است :

 

xml=loadXMLDoc("books.xml");

 
 دقت کنید که بعد از اتصال به فایل  xml ، اشاره گری به ان ایجاد شد و این اشاره گر به محل فراخوانی یعنی همین دستور بالا ، بازگشت داده می شود
 مقدار بازگشتی در متغیر xml ( نام ان کاملا اختیاری است ) قرار می گیرد
 پس xml هم اشاره گری به فایل xml به نام book.xml خواهد بود
 
 برنامه تا این لحظه :

 

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<script>
function loadXMLDoc(dname)
{
if (window.XMLHttpRequest)
  {
  xhttp=new XMLHttpRequest();
  }
else
  {
  xhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
  }
xhttp.open("GET",dname,false);
xhttp.send("");
return xhttp.responseXML;
}

xml=loadXMLDoc("books.xml");

</script>

</body>
</html>


  مشاهده و اجرای برنامه کامل
 ادامه در فصل بعد ....