خب پس یک تابع به نام loadXMLDoc تعریف کردیم 
 در این تابع با دستور open به فایل xml مورد نظر وصل شدیم

 حالا اشاره گری به نام responseXML  وجود دارد

که

از ویژگیهای متغیرxmlhttp می باشد

حالا باید این اشاره گر را به محلی که تابع loadXMLDoc را فراخوای کرده بودیم

برای استفاده های بعدی باز گردانیم

 

 
 روش نوشتن دستور :

 

return xhttp.responseXML;

 
 1- دستور return یک دستور جاوا اسکریپت است که برای بازگرداندن هر چیزی از تابع به محل فراخوانی ان تابع استفاده می شود
 
برنامه تا این لحظه :

 

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<script>


function loadXMLDoc(dname)
{


if (window.XMLHttpRequest)
  {
  xhttp=new XMLHttpRequest();
  }
else
  {
  xhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
  }


xhttp.open("GET",dname,false);
xhttp.send("");


return xhttp.responseXML;
}

</script>

</body>
</html>


 ادامه در فصل بعد ....