ابتدا برای شما توضیح می دهم که قرار است چه کار کنیم

ما دو فایل ایجاد خواهیم کرد

یکی از نوع xml و دیگری از نوع html

 

در فایل xml داده های خود را بصورت تگ هایی که خود نامگذاری می کنیم می نویسیم

و

در فایل html با استفاده از دستورات جاوا اسکریپت به محتوای موجود در فایل xml دست خواهیم یافت

 

 ایجاد فایل xml
 

شما می دانید که برای  بدست اوردن اطلاعات از سند XML باید ابتدا زبانهای X دیگر را بشناسیم یکی از انها XPATH است

 

فرض کنید سند XML زیر را که نام ان را BOOK.XML گذاشته ایم ، موجود است :

 
1- notepad را باز کرده و دستورات زیر را در ان کپی کنید

 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<bookstore>

<book category="COOKING">
  <title lang="en">Everyday Italian</title>
  <author>Giada De Laurentiis</author>
  <year>2005</year>
  <price>30.00</price>
</book>

<book category="CHILDREN">
  <title lang="en">Harry Potter</title>
  <author>J K. Rowling</author>
  <year>2005</year>
  <price>29.99</price>
</book>

<book category="WEB">
  <title lang="en">XQuery Kick Start</title>
  <author>James McGovern</author>
  <author>Per Bothner</author>
  <author>Kurt Cagle</author>
  <author>James Linn</author>
  <author>Vaidyanathan Nagarajan</author>
  <year>2003</year>
  <price>49.99</price>
</book>

<book category="WEB">
  <title lang="en">Learning XML</title>
  <author>Erik T. Ray</author>
  <year>2003</year>
  <price>39.95</price>
</book>

</bookstore>

 2- از منوی file دستور save را انتخاب کنید
3- هر مکانی که دوست دارید برای ذخیره ان انتخاب کنید
4- از لیست file type گزینه all files را انتخاب کنید
5- اگر می خواهید در برنامه تان کلمات فارسی داشته باشید ، از لیست encoding گزینه utf-8 را انتخاب کنید
6- نام فایل را book و پسوند انرا xml بگذارید
7- ذخیره کنید
 
 مشاهده واجرای برنامه کامل
 همانطور که در اجرا مشاهده کردید ، همان چیزی که در فایل xml بود در خروجی مشاهده شد
مطمئنا شما این را نمی خواهید
بلکه می خواهید فایل xml مانند بانک اطلاعاتی باشد که
شما توسط برنامه های دیگر مثلا برنامه های html به داده هایی که درون تگ های ان نوشته اید
دسترسی داشته باشید و ان داده هایی که کاربر می خواهد به او نشان دهید
 
در فصل بعدی فایل html ای طراحی می کنیم که توسط ان به داده های درون تگ های فایل xml دسترسی داشته باشیم
 
 
 ادامه در فصل بعدی .....