از اینجا به بعد هر دستوری که گفتم باید درون تابع Sw بنویسید
 
تعریف متغیری که  بسیار  مهم  است

با فرض اینکه مرورگر من فایرفاکس است ، متغیری به نام دلخواه از نوع شی XMLHttpRequest  تعریف می کنم

 من نام a را برای این متغیر در نظر می گیریم

روش تعریف :

 

 

a = new XMLHttpRequest  () ;

 

 
 پس تا اینجا برنامه به شکل زیر شده است :

 

<html>

 

<head>

   <script language="javascript"   type="text/javascript">

          function sw ( ) {

 

                                           a = new XMLHttpRequest  () ;

                           }

 

</script>

</head>

 

 

<body>

<div id="t1">

  <p> hello </p>

  <h1> goodbye </h1>

</div>

 

<button type="button"   onclick="sw();" > click to change </button>

 

 

</body>

</html>

 نکته مهم :

اگر مرورگر کاربر فایر فاکس نباشد ان وقت چه ؟!!

جواب : مطلب زیر را تا اخر با دقت بخوانید ....

شی XMLHttpRequest چیست ؟
 از این شی برای ارسال تقاضا به سرور و دریافت پاسخ از سرور استفاده می کنیم
در  گام های بعدی با کاربرد متغیر از نوع شی XMLHttpRequest  اشنا خواهید شد
 

 فقط نکات مهم زیر وجود دارد :

اگر مرورگر کاربر از نوع IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari  است که این مرورگرها شی XMLHttpRequest   را می شناسند پس باید متغیر را از نوع شی XMLHttpRequest   تعریف کرد
 
 اما اگر مرورگر کاربر IE کمتر از نسخه هفت است باید متغیری از نوع شی ActiveXObject تعریف کرد
 
 چگونه بفهمیم که مرورگر کاربر از چه نوعی است ؟

 جواب :

در صورتیکه مقدار عبارت window.XMLHttpRequest برابر TRUE باشد یعنی مرورگر کاربر یکی از موارد زیر است :

IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

در غیر این صورت مرورگر کاربر یکی از موارد زیر است :

IE6, IE5

 

 

پس  دستوراتی که باید در ون تابع SW برنامه test.html بنویسیم بصورت زیر خواهد شد :

 

<html>

 

<head>

   <script language="javascript"   type="text/javascript">

          function sw ( ) {

 

             if (window.XMLHttpRequest)
                   {

                         // code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
                         a=new XMLHttpRequest();
                    }
             else
                   {

                          // code for IE6, IE5
                           a=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
                    }

           }

 

</script>

</head>

 

 

<body>

<div id="t1">

  <p> hello </p>

  <h1> goodbye </h1>

</div>

 

<button type="button"   onclick="sw();" > click to change </button>

 

 

</body>

</html>

 
 
 ادامه ....