تنظیم صفات تگ با متد attr

 

 

(  مقدار مورد نظر برای صفت  ,  صفت مورد نظر  )  .attr  ("مشخص کردن تگ مورد نظر با سلکتورها") $

این متد علاوه بر اینکه کمک می کند تا به مقدار فعلی یک صفت از تگ مورد نظر دسترسی داشته باشیم همچنین برای تغییر یا تنظیم صفات تگ نیز به ما کمک می کند

 

مثال زیر نشان می دهد چگونه می توان مقدار موجود در صفت href را تغییر داد

$("button").click(function(){
  $("#w3s").attr("href","http://www.w3schools.com/jquery");
});

خط اول :

      بعد از کلیک روی تگ button

خط دوم :

      صفت href تگی که نام ای دی آن w3s است برابر http://www.w3schools.com/jquery می شود .

 مشاهده و اجرای برنامه کامل

 

 

علاوه بر این شما می توانید با یک متد attr چندین صفت را بطور همزمان تنظیم نمائید

مثال زیر روش انجام این کار را نشان می دهد :

$("button").click(function(){
  $("#w3s").attr({
    "href" : "http://www.w3schools.com/jquery",
    "title" : "W3Schools jQuery Tutorial"
  });
});

خط اول :

      بعد از کلیک روی تگ از نوع  button

خط دوم :

      متد attr برای تگی که نام ای دی ان w3s است فراخوانی می شود

و مشابه مثال می توان چندین صفت را تنظیم نمود .

 

 

مشاهده و اجرای برنامه کامل

 

متد attr همچنین می تواند از تابع بازگشتی استفاده نماید این تابع دارای دو پارامتر می باشد

اولی نشان می دهد کدام تگ از بین تگ هایی که در شرایط شما می گنجند باید تغییر کند

مثلا اگر دو یا سه تگ نام ای دی انها pt1 است کدام یک مورد نظر شماست این تگ ها از صفر شماره گذاری می شوند

و دومین پارامتر مشخص می کند مقدار فعلی صفت مورد نظر چیست

$("button").click(function(){
  $("#w3s").attr("href", function(i,origValue){
    return origValue + "/jquery";
  });
});

خط دوم :

      مقدار ویژگی href تگی که نام ای دی آن w3s است با مقدار بازگشتی تابع function مشخص می شود

مقدار بازگشتی جلوی دستور return  مشخص شده است

 

مشاهده و اجرای برنامه کامل