چرا از XPATH استفاده می کنیم ؟
 
نوشتن برنامه به زبان XML بسیار راحت است اما انچه مهم است این است که بتوانیم در برنامه هایی که با زبان JAVASCRIPT یا PHP می نویسیم ، تگ های تعریف شده در برنامه XML را پیدا کرده و محتوای درو ن انها را مثلا در صفحه وبمان نمایش دهیم
 
از XPATH برای پیدا کردن تگ ها و صفات انها در سند XML استفاده می شود

پس :

از انجا که  در سندهای XML هیچ تگ از قبل تعریف شده ای نیست که مرورگرها ان را بشناسد

لذا باید به کمک XPATH تگ ها و صفات انها شناسایی شو د و اطلاعات هر تگ مشخص شود

 

برای یادگیری XPATH باید با موارد زیر آشنا باشید :

  • HTML / XHTML
  • XML / XML Namespaces