ویژگی resizing
 با این ویژگی می توان به کاربر اجازه داد ، اندازه عناصر صفحه وب را تغییر دهد

 این ویژگی در مرورگرهای زیر پشتیبانی می شود :

فایر فاکس نسخه 4 به بعد

کروم

سفاری

و نیازی به اضافه کردن پیشوند خاص به دستور resizing نیست

 مثال

به کاربر اجازه دهید تا بتواند اندازه تگ دایو را در دو جهت x , y تغییر دهد

 در تگ style برای تگ دایو می نویسیم :

 

 div
{
resize:both;
overflow:auto;
}

 

  resize:both;

یعنی کاربر بتواند در هر دو جهت x , y اندازه دایو را تغییر دهد

overflow:auto;

یعنی اگر اندازه ارتفاع تگ دایو کمتر از اطلاعات ان بود ، نوار پیمایش عمودی ظاهر شود

 مشاهده و اجرای برنامه کامل