در این صفحه با چند متد مربوط به  تغییرات سه بعدی آشنا می شوید

  • rotateX()
  • rotateY()
 مرورگرهای Internet Explorer and Opera از جابه جایی سه بعدی پشتیبانی نمی کنند . انها فقط از جا به جایی دو بعدی پشتیبانی می کنند
 برای مرورگر فایر فاکس از پیشوند -moz- استفاده کنید
 برای مرورگرهای کروم و سفاری از پیشوند -webkit- استفاده کنید
 
متد rotateX
 
 با این متد ، موضوع مورد نظر حول محور X می چرخد

 مثال

می خواهیم محتویات تگ دایو به اندازه 120 درجه ،حول محورX بچرخد

 div
{
transform: rotateX(120deg);
-webkit-transform: rotateX(120deg); /* Safari and Chrome */
-moz-transform: rotateX(120deg); /* Firefox */
}
 مشاهده و اجرای برنامه کامل
 
متد ROTATEY
  با این متد ، موضوع مورد نظر حول محور Y می چرخد

 مثال

می خواهیم محتویات تگ دایو به اندازه 120 درجه ،حول محورY بچرخد

 div
{
transform: rotateY(130deg);
-webkit-transform: rotateY(130deg); /* Safari and Chrome */
-moz-transform: rotateY(130deg); /* Firefox */
}
 مشاهده و اجرای برنامه کامل