مثال

برنامه زیر وجود دارد

 

 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
 - <note>
       <to>Tove</to>
       <from>Jani</from>
       <heading>Reminder</heading>
       <body>Don't forget me this weekend!</body>
   </note>

 حال با کلیک روی گزینه زیر اجرای این برنامه را مشاهده نمائید

مشاهده اجرای برنامه بالا

 می توانید جلوه ظاهری تگ ها را در زمان نمایش اطلاعات با دستورات CSS تغییر دهید
 برنامه زیر موجود است :
 <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<CATALOG>
  <CD>
    <TITLE>Empire Burlesque</TITLE>
    <ARTIST>Bob Dylan</ARTIST>
    <COUNTRY>USA</COUNTRY>
    <COMPANY>Columbia</COMPANY>
    <PRICE>10.90</PRICE>
    <YEAR>1985</YEAR>
  </CD>
  <CD>
    <TITLE>Hide your heart</TITLE>
    <ARTIST>Bonnie Tyler</ARTIST>
    <COUNTRY>UK</COUNTRY>
    <COMPANY>CBS Records</COMPANY>
    <PRICE>9.90</PRICE>
    <YEAR>1988</YEAR>
  </CD>
.
.
.
</CATALOG>

 حالا می خواهیم نحوه نمایش متن دورن علامت باز و بسته تگ را تغییر دهیم

 

notepad را باز کرده

 

در ابتدا انرا بصورت زیر ذخیره کنید :

دقت کنید از لیست save as type گزینه all files را انتخاب کرده باشید

با نام دلخواه در این مثال ما از نام cd_catalog استفاده می کنیم و با پسوند css در محلی که برنامه xml قرار دارد انرا ذخیره کنید

در این فایل    CSS  ، قالب نمایش تگ ها را مشخص می کنیم

در زیر محتوای این فایل را مشاهده می کنید :

 CATALOG

{ background-color: #ffffff;

width: 100%; }

 

CD

{ display: block;

margin-bottom: 30pt;

margin-left: 0; }

 

 

TITLE

{ color: #FF0000;

font-size: 20pt;

 

 ARTIST

{ color: #0000FF;

font-size: 20pt; }

 

 

COUNTRY,PRICE,YEAR,COMPANY

{ display: block; color: #000000;

margin-left: 20pt; }

 خوب حالا در برنامه اصلی XML باید یک پیوند به فایل CSS بدهیم
 <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="cd_catalog.css"?>
<CATALOG>
  <CD>
    <TITLE>Empire Burlesque</TITLE>
    <ARTIST>Bob Dylan</ARTIST>
    <COUNTRY>USA</COUNTRY>
    <COMPANY>Columbia</COMPANY>
    <PRICE>10.90</PRICE>
    <YEAR>1985</YEAR>
  </CD>
  <CD>
    <TITLE>Hide your heart</TITLE>
    <ARTIST>Bonnie Tyler</ARTIST>
    <COUNTRY>UK</COUNTRY>
    <COMPANY>CBS Records</COMPANY>
    <PRICE>9.90</PRICE>
    <YEAR>1988</YEAR>
  </CD>
.
.
.
</CATALOG>
 دستوری که با رنگ قرمز مشخص کرده ایم ، کاملا مشخص است . جلوی HREF باید نام و پسوند و ادرس فایل سی اس اس را بنویسید
 اجرای برنامه XML بالا را مشاهده کنید