اگر بعد از یک جلوه خاص شما دستوری را بنویسید ممکن است قبل از اتمام کامل این جلوه دستور بعد از ان اجرا شود لذا بهتر است دستورات بعد از جلوه را در یک تابع قرار دهید تا مطمئن شوید بعد از اتمام صد در صد یک جلوه ان دستورات انجام می شوند .

مثال :

$("button").click(function(){
  $("p").hide("slow",function(){
    alert("The paragraph is now hidden");
  });
});

 

در این مثال ، با فشردن دکمه button پاراگرافهای صفحه وب با سرعت slow مخفی می شوند

و بعد از اینکه عمل مخفی شدن بصورت صد در صد انجام شد تابعی با دستور نمایش پیام alert اجرا خواهد شد.

 

مشاهده و اجرای برنامه کامل

 

مثال )

$("button").click(function(){
  $("p").hide(1000);
  alert("The paragraph is now hidden");
});

دستور hide در این مثال شامل پارامتر callback ندارد و فقط می گوید عمل مخفی شدن محتوای پاراگراف با سرعت 1000 میلی ثانیه انجام شود . از انجائیکه پارامتر callback استفاده شده است لذا قبل از اینکه عمل hide بصورت کامل انجام شود کادر پیام alert نشان داده خواهد شد .

 مشاهده و اجرای برنامه کامل