ببینید برای این کار یک روش کلی داریم خوب دقت کنید  برای همه دستورات mysql همین طوریه که می گم :
گام اول - برقراری اتصال به سرور بانک اطلاعاتی مثلmysql
دستور mysql_connect ما را به سرور وصل می کنه منظور همون نرم افزار بانک اطلاعاتیه
 روش نوشتن دستور اینطوریه که می گم :
 پارامتر اولش اسم سروره . تو کامپیور که mysql را نصب می کنیم اسمش میشه localhost . این اسم را رشته ای بنویسید یعنی تو کوتیشم بذارین
 پارامتر دومش اسم کاربری خودمون در نرم افزار mysql هستش
 پارامتر سوم رمز ما در نرم افزار mysql هست
 کلا قبل از این دستور یک متغیر بذارین تا به  سرور  اشاره داشته باشه از این متغیره بعدا خیلی استفاده می شه
 مثال
 $con = mysql_connect("localhost","peter","abc123");
گام دوم برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی که قبلا ساخته شده
 برا این کار از دستور mysql_select_db استفاده میشه تو پرانتزش اسم بانکتونو  تو پارامتر اولش بنویسین و اسم متغیری که به سرور بانک اطلاعاتی اشاره داره تو پارامتر دومش بنویسین
 مثال
 
mysql_select_db("my_db", $con);
گام سوم - نوشتن دستور sql
 دستور sql را دقیقا مثل اون چیزی که در پنجره کد نویسی mysql انجام می دادین اینجا تو یک متغیر بذارین فقط کل دستور باید تو کویشن باشه و اگه خود دستور کوتیشن داشت بجاش تک کوتیشن بذارین
 مثال
 $sql="INSERT INTO Persons (FirstName, LastName, Age)
VALUES
('$_POST[firstname]','$_POST[lastname]','$_POST[age]')";
گام چهارم - اجرای دستورات sql
 بعدش برای اجرا شد ن دستور sql  از دستور mysql_query استفاده کنین  . پارامتر اولش همون متغیری که در گام قبلی توش دستورات sql را گذاشته بودین و پارامتر دومش اسم متغیری که به سرور بانک اشاره می کنه 
 مثال
 mysql_query($sql,$con)